Konferencia absztrakt

Az előadás-kivonatokat (absztraktokat) online és nyomtatott kiadványban jelentetjük meg. A teljes terjedelem maximum egy A4-es oldal (min.1500-max.2300 karakter), amely táblázatot, ábrát nem tartalmazhat!

ABSZTRAKT Minta

Előadás címe (középre zárva, nem nagy betűkkel!!)

Szerzők nevei (nem rövidítve a keresztnév!!, titulusok nélkül) (balra zárva)

Intézmény pontos – NEM rövidített, TELJES – megnevezése (balra zárva)

Pl: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (balra zárva)

E-mail:  (csak az első szerző e-mail címe) (balra zárva)

Több intézmény esetén, kérjük a felső indexben történő jelzést.

Témavezető(ke)t NEM külön, hanem társszerzőként, utolsó hely(ek)re kell beírni!!

Bevezetés

Anyag és módszerek

Eredmények

Következtetés

Kulcsszavak:  

Amennyiben lehetséges, kérjük a fenti tagolás betartását!

Conference abstract

Az előadás-kivonatokat (absztraktokat) online és nyomtatott kiadványban jelentetjük meg. A teljes terjedelem maximum egy A4-es oldal (min.1500-max.2300 karakter), amely táblázatot, ábrát nem tartalmazhat!

We publish the abstracts both online and in printed format. The abstract must be no longer than one A4 page (min. 1500-max. 2300 characters), and must not include charts or figures!

ABSTRACT example

Title of presentation (center text, no full capitals!!!)

Authors’ names (include full First name!!, without titles) (align left)

Institution’s official – NOT abbreviated, FULL – name (align left)

Eg: University of Pécs Faculty of Sciences

E-mail: (only the first author’s email address) (align left)

In case of multiple institutions, please note in superscript.

Supervisor(s) must be written as co-authors in the last spot(s), NOT separately!!

Introduction

Material and Methods

Results

Conclusion

Keywords:  

If possible, please adhere to the structure above!