Második körlevél / 2nd circular

Második körlevél / Second circular

Az elhalasztott

XVIII. Szentágothai János Multidiszciplináris Konferencia
és
XIX. Szentágothai János Multidiszciplináris Konferencia

(JSMC-2021)

A PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium, a Szentágothai Szakkollégium Egyesülettel közös szervezésben 2021. március 26. napján rendezi meg hagyományos konferenciáját és hallgatói versenyét.

The University of Pécs Faculty of Science János Szentágothai Protestant Scholastic Honorary Society, in collaboration with the Szentágothai SH Society Academic Association, is holding its customary scientific conference and student competition on the day of 26th of March, 2021.

A Szentágothai Szakkollégium konferenciáin 2004 óta fiatal/leendő kutatók, az egész Kárpát-medence legnyitottabb és leginnovatívabb fiataljai adnak egymásnak randevút, immáron tizennyolcadik alkalommal.

Since 2004, the Szentágothai SH Society’s conferences provide a meeting opportunity for the most open-minded and innovative young/aspiring researchers from all around the Carpathian Basin; this year shall be the eighteenth occasion.

A KÉT önálló konferencia egyidőben megtartásának az volt az oka, hogy a XVIII. Szentágothai János Multidiszciplináris Konferencia a covid-19 járvány miatt elhalasztásra került. Így az, aki csak a XVIII. Konferencián tavaly bemutatni kívánt kutatásait kívánja prezentálni, ezennel felmentjük a regisztrációs díj megfizetésének kötelezettsége alól.

The reason for the TWO individual conferences being held together is that the XVIII. János Szentágothai Multidisciplinary Conference had to be postponed due to the COVID-19 pandemic. Those who would like to do ONLY their presentations meant for last year’s 18th conference can attend the conference without having to pay the registration fee.

Mindkét konferencia nyelve magyar és angol. Kérjük, hogy az angol nyelvű előadásokat külön jelezzétek! AZ ABSZTRAKTOK LEADÁSÁNAK MÓDOSÍTOTT VÉGHATÁRIDEJE 2021. MÁRCIUS 14. ÉJFÉL. Az ezt követően beérkezett absztraktok nem jelennek meg a konferencia absztrakt-kötetében.

Both conferences are held in Hungarian and English. Make sure to notify us if the presentation’s language is English! THE NEW DEADLINE FOR SUBMITTING THE ABSTRACTS IS THE 14TH OF MARCH 2021 BY MIDNIGHT! Abstracts received after the deadline will not be released in the conference’s publication.

A konferencia tervezett szekcióbeosztása:

·     biológia;·    művészetek (képző- és zeneművészet);
·     bölcsészettudományok (kivéve történelem);·    neveléstudomány;
·     egészségtudomány;·    orvostudomány;
·     földtudományok;·    pszichológia;
·     gyógyszerészet-tudomány;·    sporttudomány;
·     jogtudomány;·    történelemtudomány;
·     közgazdaság-tudomány;·    POSZTEREK;
·     matematika-fizika és kémia;·    egyéb szekciók
·     mérnök-tudományok 

Planned section schedule:

·     Biology·    Art (Fine Arts and Music)
·     Humanities (History excluded)·    Pedagogy
·     Health Sciences·    Medicine
·     Geoscience·    Psychology
·     Pharmaceutical Science·    Sport and Exercise Science
·     Law·    History
·     Economics·    POSTERS
·     Science ·     Engineering·    Other sections
  

A konferencia végleges szekcióbeosztását az egyes szekciókba jelentkezők száma szerint alakítjuk ki. Szekciónként első, második és harmadik helyet, indokolt esetben különdíjat bocsátunk ki, és a konferencián öt darab Szentágothai Emlékérme is gazdára talál.

We will arrange the conference’s final section schedule based on the number of applicants in each section. We are giving away a first, second, and third place award (and occasionally, special awards) for each section, along with 5 Szentágothai Commemorative Medals in total as well.

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Anyone interested is welcome!

Regisztrációs díj:

A konferencia regisztrációs díja 2021. MÁRCIUS 15. Napjáig

  • 3.000,- Ft, azaz Háromezer forint, AMENNYIBEN NEM KÉRSZ ABSZTRAKT KÖTETET,
  • 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint, AMENNYIBEN KÉRSZ ABSZTRAKT KÖTETET,

A regisztrációs díj a Szentágothai Szakkollégium Egyesület számlaszámára utalással fizethető:

Raiffeisen Bank NyRt. 12072552-01505297-00100002

A helyszínen készpénzben vagy 2021. március 15. napját követően utalva fizetett rendkívüli regisztrációs díj 10.000,- azaz Tízezer forint.

Pro forma számla igényelhető: hatvani@ttk.pte.hu.

A konferencián előadók absztraktjait online kötetben tesszük közé. A közzététel árát a regisztrációs díj magában foglalja.

Registration fee

The conference’s registration fee, if submitted before the 15th of March, 2021.:

–       3,000 HUF, if you DO NOT wish to receive a printed copy of the abstract book

–       5,000 HUF, if you wish to receive a hard copy of the conference abstracts

The registration can be paid to the Szentágothai SH Society only through a bank transfer:

Raiffeisen Bank NyRt. 12072552-01505297-00100002

If paid at the event in cash, or through bank transfer following the 15th of March, 2021, a late registration fee of 10,000 HUF.

Pro forma invoice can be requested at: hatvani@ttk.pte.hu

The presenters’ abstracts will be released in an online publication. The publishing fee is included in the registration fee.

A konferencia tervezett programja:

Megnyitó: 10:00-10:15

Levezető:

GÁBRIEL Róbert rector emeritus; és

KOMLÓSI Lászó Imre, a szakkollégium alapító elnökei.

Planned schedule:

Opening ceremony 10:00-10:15

Held by:

Róbert GÁBRIEL, rector emeritus; and

László Imre KOMLÓSI, founders of the Scholastic Honorary Society

  • Március 26 szekciók — sections

POSZTERSZEKCIÓ — POSTER SECTION  11:00-14:00

POSZTERSZEKCIÓ bizottsági megtekintés — PS committee viewing   12:30-14:00

KÉRJÜK A RÉSZTVEVŐKET, HOGY KÉSZÜLJENEK POSZTERÜK TARTALMÁNAK lényegretörő angol nyelvű szóbeli összefoglalásával!

WE ASK ALL PARTICIPANTS TO PREPARE A BRIEF SUMMARY of their poster’s content, in English!

EREDMÉNYHIRDETÉS 17:00 után

WINNERS DECLARED after 17:00

HAMAROSAN MÉG RÉSZLETESEBB INFORMÁCIÓKKAL JELENTKEZÜNK

MORE DETAILS COMING SOON

APPLICATION FORM available through the following link:

A JELENTKEZÉSI LAP letölthető ITT.